Agunnarydsstiftelsen

Nya brandgaraget

Efter flera års diskussioner, planering, projektering och byggnation har Agunnaryds Frivilliga Brandvärn lämnat det gamla garaget – och tältet – på Brånavägen. Numera rycker Räddningsvärnet ut från nya station på Bråna Södergård 5.
Den 23 april 2022 gick flyttlasset. Ett härligt gäng av frivilliga hjälpte till så dagen flöt på bra och kunde avslutas med att bägge bilarna backades in i sitt nya garage.
Byggnationen har finansierats med ett bidrag från Agunnarydsstiftelsen samt ett lån som räntas med det årliga kommunala driftsbidraget.
I juni månad har också byggnationen av aktivitetshuset startat, det blir en utbyggnad av brandgaraget. Aktivitetshuset kommer att ha ett större rum som på enkelt sätt kan anpassas för olika aktiviteter vid olika tillfällen. När en aktivitet avslutas flyttas all utrustning undan och nästa grupp som kommer dit anländer till en tom lokal.
Lokalen är planerad för luftgevärsskytte, lek och spel, skytte-, jakt- och golfsimulator, bowls, matt-curling, pingis, dans, gymnastik och ungdomsbrandkår.
Men möjligheterna är många fler om någon vill starta upp någon annan aktivitet!
Aktivitetshusets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar kan användas av alla som har verksamhet i huset. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, Agunnaryds Skytteförening, Agunnaryds Idrottsförening samt SPF Seniorerna Agunnaryd.
Projektet med aktivitetshuset har beviljats bidrag av Allmänna Arvsfonden och Leader Linné.