Agunnarydsstiftelsen

Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form av annonsblad, hemsida samt välkomstkassar till nyblivna Agunnarydsbor.