Agunnarydsstiftelsen

Aktivitetshuset

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds Skytteförening och Agunnaryds Idrottsförening beviljas 3 700 000 kronor i bidrag till byggnation av ett aktivitetshus. Föreningarna i samverkan kring aktivitetshuset har tidigare beviljats ca 3 700 000 kr av Allmänna Arvsfonden för byggnationen samt ca 700 000 kr från Leader Linné för att fylla huset med innehåll.