Agunnarydsstiftelsen

Solceller bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 175 000 kr i bidrag samt 175 000 kr i lån för delfinansiering av solcellsanläggning. 

Kontakt: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening