Agunnarydsstiftelsen

Festligheter för världens barn

Agunnaryds Röda Kors-krets beviljas 3000 kr i bidrag för omkostnader i samband med insamlingsgala i lanthandeln till förmån för Världens Barn. 

Kontakt: Eva Nilsson, Röda Korset Agunnaryd