Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsritten 2022 

Det var den första distansrittstävlingen (ridsport) som arrangerades i Agunnaryd. Tävlingen arrangerades av Sara Henriksson genom föreningen Växjö distansryttare.  

Tävlingen hade två olika klasser, tävlingsklass 50 km och clear round 40 km. Tävlingssträckan gick genom Agunnaryd och ut på grusvägar/skogsvägar runt skyttebanan, för att sedan ta sig ut genom Stockhult, Elmtåsa, Elmtaryd och Rönnäs.  

Vi fick visa upp vår fina by för de tävlande som kom från större delar av Sverige och från grannlandet Danmark. Tack vare stödet från Agunnarydsstiftelsen kunde vi sänka startavgiften för alla våra startande i vår tävling.  

Tävlingen blev mycket lyckad och Agunnaryds bybor och tävlingen har fått beröm från de tävlande som gärna vill komma tillbaka. Flertal personer från Agunnaryd ställde upp som funktionärer och har kommit med idéer hur vi kan utveckla det till kommande år. 

Målet är att ha återkommande tävlingar och bygga vidare på att göra det till ett större event för både tävlande och bybor. Målet att involvera byn ännu mer och få till en större folkfest!  

Kontakt: Sara Henriksson, föreningen Växjö distansryttare 

Fotograf: Peter Svensson