Agunnarydsstiftelsen

Slutförd förstudie brandgarage och aktivitetshus

Brandvärnet har under flera år arbetat med att skapa förutsättningar att bygga ett nytt brandgarage. Detta förarbete har nu landat i ett genomförande med att i en första etapp bygga ett nytt brandgarage intill Agunnaryds Skjutbana.

I en liten by måste vi hushålla med resurserna och hitta samordningsvinster, därför planeras även för en andra etapp där en tillbyggnad av brandgaraget ska inrymma ett aktivitetshus. Så parallellt med att byggnationen av brandgaraget nu startar pågår också ett intensivt arbete med att söka externa bidrag till aktivitetshuset. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, Agunnaryds Skytteförening, Agunnaryds Idrottsförening samt SPF Seniorerna Agunnaryd. 

Det planerade aktivitetshuset kommer möjliggöra vardagsmöten och aktiviteter som t.ex. enklare rörelseövningar, gymnastik, luftgevärsskytte, lek och spel samt en golf- och sportsimulator. Husets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar ska kunna användas av alla som har verksamhet i huset. Det pågår också en dialog med Sockenrådet om ett framtida gym. Att placera ett gym i nära anslutning till brandgarage/aktivitetshus skulle kunna innebära samordningsvinster och minskade kostnader för exempelvis el, avlopp och parkering. 

Ingmar Nilsson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn