Agunnarydsstiftelsen

Nya lärmiljöer på skolan

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi
Agunnaryd in i framtiden

Under läsåret 2020 gjorde personal och rektor på Agunnarydskolan en genomgång av vilka lärmiljöer som vi ville skapa för att möta ett föränderligt samhälle. I detta arbete tog vi hjälp av
Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Vintern 2021 resulterade detta i att skolan i samarbete med Agunnarydsstiftelsen gjorde inköp av inventarier för ett av skolans klassrum.

Vi har nu en modern och tillgänglig lärmiljö, som bjuder in till en mängd olika aktiviteter.
I samband med detta inköp och i samråd med elevrådet har skolan även valt att genom
Guldkantspengarna för 2020 investera i skönlitterära böcker, extra ipads till fritidshemmet, samt tre väldigt uppskattade kontorscyklar till klassrummen.
Vi på Agunnarydskolan tackar Agunnarydsstiftelsen för det stöd ni har visat och fortsätter att ge!


Tack!
Personalen på Agunnarydskolan
Kontakt: Viktoria Henriksson, rektor Agunnarydskolan