Agunnarydsstiftelsen

Nystart av Agunnaryds annonsblad

Agunnaryds Sockenråd beviljas 50 000 kr i bidrag för omkostnader för att distribuera ett informations- och annonsblad i Agunnaryd.