Agunnarydsstiftelsen

Nybyggnation brandgarage

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 1,4 miljoner kronor i bidrag för finansiering av ett nytt brandgarage. Stiftelsen medverkar också till finansieringen genom ett lån.

Dessutom pågår också ett intensivt arbete med att söka externa bidrag till aktivitetshuset som planeras att byggas i anslutning till brandgaraget. Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Skytteföreningen, SPF Seniorerna, Idrottsföreningen och Brandvärnet. Det planerade aktivitetshuset kommer möjliggöra aktiviteter som enklare rörelseövningar, luftgevärsskytte, lek och spel samt en golf- och sportsimulator. Husets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar ska kunna användas av alla som har verksamhet i huset. Det pågår även samverkan med Sockenrådet och gym-projektet som kan komma i ett senare skede.