Agunnarydsstiftelsen

Guldkant till Agunnaryds SPF 2021

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till material och aktiviteter som sätter guldkant på verksamheten inom föreningen under kommande året. Årliga guldkantspengar betalas ut till Agunnarydskolan/förskolan samt till Agunnaryds pensionärsförening och syftar till att skapa mervärde för yngre och äldre Agunnarydsbor.