Agunnarydsstiftelsen

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2021

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget ska användas till material, resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2021. Bidraget finansieras delvis från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.