Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnaryd

Invånarantalet i Agunnaryd har sedan 2015 ökat med 7 %. Många av de nyinflyttade är dessutom unga vuxna, som enligt kommunens vision är den mest eftertraktade målgruppen att locka eftersom det ger förutsättningar för fler barn. Detta återspeglar sig bland annat i att Ljungby kommun har startat en utredning om utveckling av skolans lokaler för att alla barn ska få plats. För att hälsa dessa nyinflyttade Agunnarydsbor välkomna har Agunnaryds Sockenråd beviljats bidrag för att dela ut välkomstkassar med diverse information och nyttigheter.