Agunnarydsstiftelsen

Slutredovisning av Agunnaryds Fiberprojekt

Agunnaryds LRF-avdelningen har nu glädjen att konstatera att vi kan betala tillbaka hela det bidrag på 500 000 kr som Agunnarydsstiftelsen gav fiberprojektet 2014. Detta är tack vare att vi har lyckats få hem mycket offentliga medel till Agunnaryds fiberprojekt.

Fiberprojektet har genomförts med solidarisk kostnadsfördelning där ingen dyr ytterkant i Agunnaryd har lämnats utanför. Alla fastboende i hela socknen har därmed fått chansen att koppla upp sig för 17 500 kr. Detta är tämligen unikt i Sverige!

Totalt sett omfattar fiberinvesteringen ca 13 miljoner kronor fördelat på:

  • ca 64 % från offentliga medel (Kommun och Länsstyrelsen)
  • ca 28 % från hushållens egen finansiering
  • ca 8 % från ”Fibermiljonen”

”Fibermiljonen” från Ingvar Kamprad samt det nu återbetalda bidraget från stiftelsen har givetvis varit ovärderligt riskkapital och smörjmedel som har ”grävts ner och plockats upp” flera gånger.

Vi har nu i Agunnaryd ett väl utbyggt stamnät vilket gör att om ett hus byter ägare eller när det byggs nytt hus så finns det fiber att hämta i hyffsat närområde. Bredbandsuppkoppling via fiber är en viktig förutsättning för att bo och verka på landsbygden, vi är också övertygade om att detta bidrar till att fler bosätter sig i Agunnaryd.

Vill du ansluta fiber till din fastighet i Agunnaryd? Prata med LRF!
LRF har i samarbete med Agunnarydsstiftelsen även fortsättningsvis möjligheten att stötta utbyggnaden av fiber i Agunnaryd, t.ex. när hus byter ägare eller när det byggs nytt.