Agunnarydsstiftelsen

Serviceorten Agunnaryd

Efter en god dialog med politikerna, och en gnutta kreativt agerande från Agunnaryd, ändrade Ljungby kommun sitt förslag och lade till Agunnaryd på sin lista över vilka orter som ska vara en så kallad serviceort. Tack till Ljungby kommuns politiker som lyssnade och fattade ett klokt beslut!

För när första beslutet om Ljungby kommuns serviceorter kom, skapade det stor oro och besvikelse i Agunnaryd. Anledning till oron var att det tydligt i översiktsplanen framgick att det är i serviceorterna de långsiktiga kommunala satsningarna kommer genomföras. För övriga orter sade översiktsplanen att kommunen ställde sig positiv till privata initiativ som hjälper till att upprätthålla eller förbättra servicenivån. Agunnaryd behöver ingen klapp på axeln, vi behöver ett seriöst samarbete med Ljungby kommun där vi arbetar tillsammans i linje med Ljungby kommuns vision. I Agunnaryd finns en lång tradition av ideellt arbete för att skapa goda förutsättningar för att leva, bo och verka. Detta skapar vi tillsammans med Ljungby kommun!

Dialogen med kommunen genomfördes i positiv anda genom skrivelser och dialogsamtal mellan kommunen, Agunnaryds sockenråd och Agunnarydsstiftelsen. Dessutom köptes en annons i mittuppslaget på tidningen Smålänningen med avsikt att sätta ljus på frågan. Annonsen kan läsas här!