Agunnarydsstiftelsen

Renoverat kök i bygdegården

Agunnaryds Bygdegård har nu ett nytt och modernt kök efter att det som kallats etapp 2 av renoveringen är färdigställt. Sedan tidigare är etapp 1 klar och innehåller som bekant ett mindre konferensrum med tillhörande pentry (perfekt för mindre föreningsmöten) samt en del kringutrymmen som krävs för verksamheten. Tack vare att dessa lokaler nu fanns på plats kunde etapp 2 genomföras inom befintliga väggar och ändå få till ett nyrenoverat kök där disk och renseri numera är avskilt från tillagningsdelen. Detta blev en prisvärd lösning och köksrenoveringen har finansierats genom bidrag från Boverket på 50 % av kostnaden, Ljungby kommun 30 % och Agunnarydsstiftelsen 20 %.

Renoveringen har gått smidigt eftersom coronan ändå omöjliggjort uthyrning av bygdegården. Föreningen har givetvis tappat en hel del intäkter mot normalt, men som ägare av samlingslokal har vi fått stödpengar från Kultur på bygden och Bygdegårdarnas Riksförbund som täckt upp för en del av de uteblivna intäkterna från uthyrning. Tack vare detta och den nu klara till- och ombyggnaden står Agunnaryds Bygdegård klar för uthyrning av en modern samlingslokal för alla tänkbara ändamål när väl restriktionerna från pandemin lättar.