Agunnarydsstiftelsen

Guldkant på Agunnaryds förskola 2020

På Agunnarydsenheten arbetar vi språkutvecklande med barn och elever. Under läsåret har vi utvecklat en profil där vi verkar för att ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi Agunnaryd in i framtiden. Som en del i detta arbete har Guldkantspengarna för 2018 gett oss möjlighet att i en gemensam satsning med Ljungby kommun utvidga vårt skolbibliotek med många fina barn- och ungdomsböcker. Guldkantspengarna har också gett oss möjlighet att i samarbete med Berättarnätet Kronoberg genomföra en utomhusaktivitet där alla barn och elever på skolan fick en sagostund om skogen, samt en berättarföreställning kring skogens väsen. Guldkantspengarna ger oss också möjlighet att fortbilda personalen kring de sägenplaster som finns i och kring Agunnaryd, samt hur man kan arbeta med dem i undervisningen.