Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnaryd

Agunnaryds Sockenråd beviljas 17 032 kr i bidrag som ska täcka kostnader för välkomstkassen som delas ut till alla hushåll i Agunnaryds socken där det finns med minst en nyinflyttad person. Som nyinflyttad räknas i detta fall person som flyttar in från annan ort, samt Agunnarydsungdomar som skaffar sitt första egna boende.