Agunnarydsstiftelsen

Utrustning till lanthandeln

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 28 995 kr i bidrag. Bidraget ska användas till investeringar i utrustning som utvecklar verksamheten och servicen till de som besöker butiken. Bidraget motsvarar 50 % av kostnaden, resterande del av investeringen finansieras via bidrag beviljat av Länsstyrelsen/Jordbruksverket.