Agunnarydsstiftelsen

Upprustning badplats Stockaland

Agunnaryds sockenråd beviljas 14 725 kr kr i bidrag för diverse kostnader kopplat till en upprustning av badplatsen Stockaland inför badsäsong 2021.