Agunnarydsstiftelsen

Restaurering Stenvalvsbro

Ramsås-Tjurkö vägsamfallighet beviljas 20 000 kr i bidrag för att täcka halva kostanden av restaurering av valvbron vid Tjurkö kvarn.