Agunnarydsstiftelsen

Projektering – brandgarage och aktivitetshus

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, i samverkan med fler föreningar, beviljas 150 000 kr i bidrag att användas till konsultkostnader för projektering inför eventuell nybyggnation av brandgarage samt aktivitetshus.