Agunnarydsstiftelsen

Distansundervisning på Agunnarydsskolan

I en extraordinär situation där elever måste vara hemma från skolan har Agunnarydsstiftelsen beslutat att förmedla en gåva till Agunnarydskolan. Gåvan består av utrustning som möjliggör för lärarna att bedriva distansundervisning. För att genomföra detta ger Agunnarydsstiftelsen ett uppdrag till RH-Konsult att i samråd med Agunnarydskolan köpa in och starta upp tekniska utrustning som behövs (kamera, mikrofon, m.m.). Beslutet gäller för en summa upp till 15 000 kr för utrustning, samt därutöver överenskommen tid för RH-konsult som faktureras stiftelsen.