Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydselever upplever Stockholm

Agunnarydskolans Föräldraförening beviljas 45 591 kr för att genomföra en resa till Stockholm för eleverna i klass 5-6. Bidraget ska användas i linje med det som angavs i ansökan daterad 2020-02-21.