Agunnarydsstiftelsen

Pappa kapsyl i bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på ca 1 500 kr som till del ska täcka kostnader för familjearrangemanget vid Bygdegråden med underhållning av Pappa Kapsyl. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.