Agunnarydsstiftelsen

Markarbeten vid idrottsplatsen

Agunnaryds IF beviljas 73 000 kr i bidrag som kostnadstäckning för diverse markarbeten samt att flytta en lagringscontainer på idrottsplatsen.