Agunnarydsstiftelsen

Lån till lanthandeln

Agunnarydsstiftelsen stöttar den nya organisationen för affärsrörelsen genom att bevilja ett lån till Lanthandeln i Agunnaryd AB (som ägs av Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening). Lantandeln i Agunnaryd AB kommer jobba aktivt för att söka stöd från andra bidragsgivare som specifikt syftar till att utveckla affärsrörelser på landsbygden. Avstämningar kommer göras löpande för att utvärdera bolagets ekonomi.