Agunnarydsstiftelsen

Förlaginsats ALEF

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening (ALEF) tillförs 100 000 kr genom att stiftelsen investerar i en förlagsandel. Tillskottet ska användas för att förvärva affärsrörelsen Lanthandeln i Agunnaryd AB.