Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegråden den 6 juni 2019. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.