Agunnarydsstiftelsen

Fiberprojektet är klart!

Den 19 maj 2011 hölls det första stormötet angående fiberutbyggnad i Agunnaryd. Redan i inbjudan till detta möte skrev LRF ”Vår målsättning är att alla hushåll ska erbjudas möjligheten att koppla upp sig på ett fibernät!”

Vi är mycket stolta att vi med en solidarisk kostnadsfördelning kunde ro den målsättningen i hamn, ingen dyr ytterkant av socknen har lämnats utanför projektet. Vi har dessutom klarat det utan att behöva bilda någon byaförening som ska äga och drifta fibernätet. Alla fastboende i hela socknen har fått chansen att koppla upp sig för 17 500 kr. Detta är tämligen unikt i Sverige!

Fiberprojektet har tagit lite tid, men vi har också lyckats få hem mycket offentliga medel till Agunnaryd som gjort det hela möjligt. Totalt sett omfattar fiberinvesteringen ca 13 miljoner kronor fördelat på:

  • ca 60 % från offentliga medel (Kommun och Länsstyrelsen)
  • ca 30 % från hushållens egen finansiering
  • ca 10 % från Ingvar Kamprad och Agunnarydsstiftelsen

”Fibermiljonen” från Ingvar Kamprad har givetvis varit ovärderligt riskkapital och smörjmedel då den ”grävts ner och plockats upp” flera gånger, t.ex. när E.on grävt ner elkabel har vi kunnat gå med och på det viset hålla kostnaderna nere. Trots avgörande betydelse av fibermiljonen och bidrag från Agunnarydsstiftelsen visar det sig i slutändan vara en ganska liten del av den totala investeringen (ca 10 %).

I tätorten genomfördes fibersättningen i Ljungby Energis egen regi då det bedömdes gå att göra helt utan bidrag. Fastigheterna i Bråna by fick därför erbjudande att koppla in sig för 14 900 kr, förutsatt att hälften av hushållen valde att ansluta. När tidsfristen gått ut saknades ca 15 fastigheter för att nå upp till villkoret om 50 % anslutning. Att de som verkligen ville ha fiber i byn inte skulle få det kändes inte bra. Därför gjorde Fiberprojektet och Agunnarydsstiftelsen en överenskommelse med Ljungby Energi om att ”köpa” de anslutningar som saknades för framtida behov. Det gjorde att grävningsarbetet kunde starta och snart fanns också fler hushåll som ville ansluta och 50 %-nivån passerades med råge. Följaktligen behövde vi aldrig fullfölja överenskommelsen och köpa några anslutningar, det kallar vi en bra affär.

Tack till Ljungby Energi, Ljungby kommun, Länsstyrelsen, Agunnarydsstiftelsen, Lagadalens Maskin, Stefans Entreprenad, Erik i Tuna, Hamneda Grus samt alla E.on:s Entreprenörer. Sist men inte minst tack till alla Agunnarydsbor som tålmodigt har längtat och väntat på fiber. Vi lyckades!

Fiberprojektets firades av i samband med Landsbygdens dag den 7 juli vid lanthandeln. LRF bjöd alla på kaffe och tårta.

Vill du ansluta fiber till din fastighet i Agunnaryd? Prata med LRF!

Vi har även fortsättningsvis möjligheten att stötta utbyggnaden av fiber i Agunnaryd, t.ex. när hus byter ägare eller när det byggs nytt.