Agunnarydsstiftelsen

Agunnaryds nya brandbil

Agunnaryd har numera två brandbilar då vi investerat i en ny liten och snabbare brandbil som komplement till vår stora lastbil. Anledningen till denna investering är att uppdragen till brandvärnet har förändrats, då larmen förutom bränder numera också omfattar trafikolyckor och akuta sjukvårdslarm i väntan på ambulans. Vid t.ex. hjärtstopp är en snabb och obruten vårdkedja mycket viktig och där är brandvärnet bevisligen med och räddar liv. Det duger då inte att åka i stor klumpig lastbil ut på småvägarnara när sekunderna tickar.

Beslut om att skaffa en ny brandbil fattades på brandvärnets årsmöte i februari i år, med mål att kunna ta den nya brandbilen i drift vid Bygdegårdens familjedag den 6 juni vilket vi också gjorde. Brandbilen en vit Volkswagen Amarok årsmodell 2015 köptes på Scandium bil i Lagan som också hjälpt oss mycket med kontakter för påbyggnationer m.m. RH Dekor i Ljungby har sett till att bilen blev röd genom foliering samt övrig dekalering. Påbyggnation av skåp och blåljus har gjorts på Karossan i Södertälje som bygger bilar åt både räddningstjänst och militär. Därtill har mycket arbete gjorts av våra brandmän som byggt inredning och utrustat bilen. Värt att särskilt nämnas är att Länsförsäkringar Kronoberg har lämnat en gåva med diverse släckutrustning motsvarande ca 25 000 kr (bl.a. 2 st släckgranater som kan kastas in i brinnande byggnader och släcka från insidan). Dessutom är bilen utrustad med sjukvårdsväskor, hjärtstartare, brandslang och diverse verktyg som kan behövas.

Brandvärnet vill ständigt utveckla vår verksamhet för att fortsätta skapa trygghet i Agunnaryd. Investeringen i den lilla brandbilen är därför bara ett steg framåt. Att ha ett större brandgarage med bättre standard (främst dusch- och tvättmöjligheter för brandmännen) är en överlevnadsfråga för brandvärnet om vi ska kunna fortsätta att rekrytera brandmän till vår verksamhet. Fastighetschefen på Ljungby kommun har synt ut möjligheten att renovera eller bygga vidare på nuvarande garage. Vi jobbar därför stenhårt med att skapa förutsättningar för att kunna bygga ett nytt större brandgarage med plats för två bilar. Det är idag kommunen som äger brandgaraget och brandvärnet hyr för symbolisk summa. Tillsammans med de andra brandvärnen i kommunen (Bolmsö/Tannåker och Ryssby) har vi fört en dialog med kommunen som bl.a. har lett fram till ett förslag från Alliansen om att ge ett årligt driftsbidrag på 50 000 kr till varje brandvärn. Under tidig höst kommer dessutom en utredning om de olika brandvärnens lokaliteter med avseende på standard och kommunens kostnader. På sikt vill vi också byta ut den stora brandbilen mot en med större vattentank, vi tömmer idag vår släckbil på vatten på några minuter och får ofta hushålla med vatten tills Ljungby kommer fram. En brandbil med mer vatten skulle verkligen vara en resurs både för akuta läget i Agunnaryd, men också kunna bidra bättre till större insatser i hela kommunen. Vi hoppas därför få ta över Lidhults tankbil som inom något år ska bytas ut och att kommunen då ser värdet med ytterligare en tankresurs i kommunen så vi kan få ett bra pris.

Investeringen i den nya brandbilen omfattar ca 500 000 kr, varav hälften är ett bidrag från Agunnarydsstiftelsen. Resterande del täcks av ökad sponsring och vi vill åter igen rikta ett stort tack till alla nya och gamla sponsorer. Vi har fått väldigt många nya sponsorer både från företag och från privatpersoner, det är väldigt inspirerande att det finns ett så stort stöd för vår verksamhet.