Agunnarydsstiftelsen

Släckvattendrag vid Angsjön

I samband med sommarens torka och stora skogsbrandrisk konstaterades att det var mycket svårt att hitta platser där det skulle gå att komma nära med brandbilar och pumpar för att fylla vatten. Efter ett initiativ från byborna i Angshult fick en markägare ett bidrag på 5480 kr som kostnadstäkning för att kunna grusa upp vägen till en plats som kan fungera som släckvattentag vid Angsjön.