Agunnarydsstiftelsen

Nytt tak på Hembygdsstugan

Agunnaryds Hembygdsförening beviljas 145 000 kr i bidrag för delfinansiering för omläggning av taket på hembygdsstugan. Dessutom beviljas 105 000 kr i räntefritt lån till dess att redan beviljade medel från Bolmens Sjöregleringsfond via Länsstyrelsen har betalats ut.