Agunnarydsstiftelsen

Lagunerna utvecklar bykärnan

Som en del i att expandera byn öster om vägen kommer anläggas dammar mellan affären och idrottsplatsen. Dammarna är inte på något sätt sitt eget självändamål som är färdigställt i och med att dammarna blir grävda. Det är en del i att fortsätta expandera byn och skapa en positiv utveckling med fler bostäder nordöst om affären, samt en aktiv idrottsplats som blir en del av bykärnan. Lagunen-projektet förankrades vid  Sockenrådets årsmöten och stiftelsen fick där i uppdrag att försöka genomföra. Sockenrådet har också arbetat fram flera förslag på hur området kring dammarna kan utformas och användas för att främja utvecklingen av Agunnaryd, här finns stora möjligheter att vara med och påverka. Stiftelsen har reserverat 1 800 000 kr för genomförandet. Bidrag söktes hos Länsstyrelsen på del av investeringskostnaden, men tyvärr beviljades inte detta. Olyckligt ja, men eftersom detta projekt var en del i det som gjorde att Ingvar valde att ge stiftelsen de stora pengarna 2014 så beslutades att genomföra detta ändå. Grävningarna planeras att påbörjas under hösten 2018, men är starkt väderberoende och det är därför svårt att säga exakt startdatum.