Agunnarydsstiftelsen

Cross nature

AIF beviljas 33 000 kr i bidrag för att utbilda instruktörer för gruppträningsformen CrossNature. Spännande initiativ som breddar föreningens verksamhet.