Agunnarydsstiftelsen

Studieresa till London 2017 – Tack till klass 6!

Glorious future. Have a nice visit in England!

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som avslutar sin tid på Agunnaryds skola. Genom deras goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” bjuder Agunnarydsstiftelsen dem på en studieresa till England.

Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på 144 636 kr som finansiering av klass 6 studieresa till London, England 2017.

Londonresan 2017