Agunnarydsstiftelsen

Lagunen – snart en del av Agunnaryd

Kan vi inte ta byn till sjön, får vi ta sjön till byn.

Strax innan semestrarna skrev Agunnarydsstiftelsen ett nyttjanderättsavtal med Ljungby kommun för området mellan affären, idrottsplatsen och kyrkan. Kommunen upplåter området mot bakgrund av Agunnarydsstiftelsens mål att utveckla orten. Området omfattar ca 5 hektar som kommunen upplåter utan ersättning. Avtalet sträcker sig 10 år fram i tiden och förnyas därefter med 5 år i taget. Inom området ska det anläggas tre dammar som tillsammans utgör ca 1,2 hektar. Även tillståndet från Länsstyrelsen som krävs för att anlägga en våtmark är klart. Att anlägga en sådan här våtmark bidrar till förbättrad vattenkvalitet och räknas därför som en miljöinvestering, vilket gör det möjligt att söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen. En sådan ansökan om stöd har gått in, men svar har ännu inte kommit.

Förhoppningen med Lagunen är att skapa en attraktiv miljö i vår bykärna och samtidigt knyta samman idrottsplatsen med byn. Visionen är att få ett trivsamt område att njuta och promenera i. För att projektera och samordna grävningen har Stiftelsen anlitat en projektledare vid namn Tuve Lundström från företaget Naturvårdsingenjörerna. Ni som var på Sockenrådets årsmöte för två år sedan hade möjlighet att lyssna när han berättade om hur Lagunen skulle kunna bli verklighet. Det var också på detta mötet som det förankrades att Stiftelsen skulle jobba vidare mot ett genomförande. Tuve har många års erfarenhet av liknande projekt och har kollat av området så att dammarna ska bidra med så stor funktion som möjligt av marken runt omkring. T.ex. förbättrad avrinning av fotbollsplanen samt att dagvattnet styrs om och rinner genom dammarna, på det sättet förbättras kvaliteten på vattnet som sedan rinner ut i sjön.

Agunnarydsstiftelsen planerar nu för att genomföra projektet med start senast våren 2018, första steget är att avverka i området. Sedan kommer vi anlägga dammarna med hjälp av Älmby Entreprenad AB, som gjort liknande projekt med Naturvårdsingenjörerna tidigare. Därefter ska massorna sätta sig, detta kan ta upp till 1-1,5 år beroende på väder. Sen kan man komma och jämna till i området runt omkring och anlägga grönområden och stigar. När väl dammarna är på plats finns möjligheten för alla att engagera sig i vad som ska finnas på området. Det kommer bli en gångstig i området med belysning som ansluter till befintligt elljusspår. Mellan dammarna längs med stigen kommer det finnas mindre ekbroar. Kanske ska vi ha en grillplats vid udden, där det kan grillas korv och dricka chokladmjölk när isen lagt sig och det är dags för skridskoåkning. Någon parkbänk kommer också att finnas för att man ska kunna sitta ner och njuta en stund.

Heidi Åsland

Ansvarig för Lagunen-projektet, Agunnarydsstiftelsen