Agunnarydsstiftelsen

Internationell profil från Agunnarydskolan

Den internationella profilen på Agunnarydskolan

I augusti 2014 invigdes den internationella profilen på Agunnaryds förskola och skola med visionen ”Vi ska ge barn och elever på Agunnaryds förskola och skola verktyg för att möta världen”. Vad har då hänt under de nästan tre läsår som gått? Nedan följer en beskrivning hur vi på olika sätt har arbetat med profileringen på Agunnaryds förskola och skola.’

Verktyg att möta världen

Det är många verktyg som våra barn och elever behöver för att kunna möta världen; såsom språkkunskaper, förståelse för världen, vana vid att möta nya situationer, miljöer och människor samt kunskap om informations- och kommunikationsteknologi. Givetvis så kombineras ofta flera av de nämnda verktygen i undervisningen.

Språkkunskaper

Redan innan profileringen officiellt startade började skolan att tidigarelägga introduktionen av det engelska språket. Redan i förskoleklass och klass 1-2 fick eleverna undervisning i engelska. I och med profileringens start började förskolan att introducera engelskan genom lekfulla rim och ramsor samt arbete med vardagsfraser och vanliga ord. I skolan har engelskan blivit en naturlig del av skoldagen, vid exempelvis morgonsamlingar då aktuell matsedel, veckodag, månad och årstid gås igenom på både svenska och engelska. Ny engelsk skönlitteratur har köpts in till de äldre barnen. Det är tydligt att barnens och elevernas engelskakunskaper har förbättrats. Här har vi stor hjälp av samhällsutvecklingen, där barnen ständigt möter engelskan via digitala spel och filmer på internet.

Besök på skolan. IKEA-medarbetare från Kina.

När barnen möter engelskan tidigare ställer det höga krav på oss lärare att anpassa metoderna för den nya kunskapsnivån. Ett exempel är att klass 1-3 brevväxlade med lite yngre barn från en skola på landsbygden i Australien, Watheroo, en timme norr om Perth.

Förståelse för världen

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11) ska ett internationellt perspektiv genomsyra all undervisning. Vad vi nu gör på Agunnaryds förskola och skola är att vi lyfter fram det internationella perspektivet oftare och tydligare i den dagliga undervisningen. Kartor i alla former används ständigt i undervisningen och vi försöker alltid att tydliggöra och uppmärksamma världen när vi möter den i arbetet. Förutom det ständiga jobbet gör vi en hel del extraaktiviteter. De senaste två har vi uppmärksammat FN-dagen med ett välbesökt öppet hus den 24 oktober. Ett annat exempel är när vi i november 2016 bjöd in tre gäster som hade erfarenhet av internationellt hjälparbete.

Vana vid nya situationer

Innan profileringen upplevde vi att våra elever var ängsliga när de lämnade vår trygga lilla skola. De hade inte heller alltid så lätt att ta emot nya klasskompisar eller välkomna gäster på skolan. En viktig del av profileringsarbetet har därför varit att vänja eleverna vid att möta nya situationer, människor och miljöer. Vi har låtit eleverna komma ut i främmande miljöer och vi har låtit gäster komma till oss. Här följer en lista med några av de aktiviteter vi arrangerat med ovanstående syfte:

 • Studieresa till London för klass 6 2015, 2016 och i maj 2017
 • Öppet hus FN-dagen 2015 ”Agunnaryds länder” och 2016 ”Agunnaryd goes underground”
 • Resa till Kreativum i Karlshamn i februari 2015
 • Vinterutflykt till Myrebobacken i Ljungby januari 2016
 • Workshop på IKEA museum februari 2017
 • Luciatåg 2015 och 2016 av klass 4-6 för IKEA-medarbetare från Europa och Indien.
 • Besök på skolan av en kinesisk grupp av IKEA-medarbetare.
 • Eleverna i klass 3-6 gjorde illustrationer som visades upp på Musik i Syds föreställning ”Bestiarium” hösten 2014
 • Besök av Frida Karlsson, Mikael Ström och Therese Thapper som berättade om sina erfarenheter av internationellt hjälparbete.
 • Förskolan deltar i ett projekt om entreprenörskap med Linnéuniversitetet och ATAB-trappan
 • Skapardag med inbjudna kreativa ledare september 2016
 • Besök av Radio Kronoberg vid flera tillfällen
 • Besök av Smålänningen vid flera tillfällen
 • Besök av TV4 november 2014

Informations- och kommunikationsteknologi

Ett viktigt verktyg i dagens informationssamhälle är kunskap om digitala verktyg. Sedan ett år tillbaka har eleverna i klass 4-6 en egen dator, en s.k. Chromebook. Eleverna använder idag behändigt sitt nya verktyg, parallellt med papper och penna. De kan välja det verktyg som är lämpligt för uppgiften. När eleverna i klass 4-6 fick varsin dator har det lett till att eleverna i klass 1-3 har större tillgång till de befintliga datorerna och surfplattorna. Ett antal surfplattor har också köpts in till förskolan.

Klass 6 har också, genom Robin Håkanssons försorg, lärt sig att filma och redigera med hjälp av surfplattor. Resultaten redovisades under vårt öppna hus 2016.

Agunnarydsstiftelsens stöd

Agunnarydsstiftelsen har stöttat den internationella profilen från planeringsfasen och gör det än idag. Profileringen hade varit omöjlig att genomföra utan det stödet. Många av de aktiviteter som nämns ovan har stiftelsen stöttat ekonomiskt. Särskilt värt att nämna är inköpet av Chromebooks och studieresorna till London för åk 6.

De har också stöttat profileringen genom att finansiera en 10 % tjänst till en samordnare vars uppgift varit att driva arbetet framåt, sprida information, söka nya kontakter och dokumentera arbetet. Allt för att ge profileringen en bra start. Målet har dock hela tiden varit att denna tjänst ska avslutas när profileringen kommit igång ordentligt och kan fortsätta inom ramen för skolans ordinarie organisation.

Nuläge

Gjorda utvärderingar visar att den internationella profilen nu har blivit en del av förskolans och skolans dagliga arbete. Det internationella perspektivet och det engelska språket är närvarande på ett helt annat sätt än före profileringen. Vi märker att våra elever har goda engelskakunskapen men vi behöver mer konkret bestämma när olika moment i engelskan ska introduceras. Förståelsen för världen har ökat men världen är så stor, så stor. Det viktigaste är att vi bidrar till en nyfikenhet och tolerans mot det som syns främmande. Att vi låter eleverna möta nya situationer, miljöer och människor har lett till att eleverna har en större social vana och är mer säkra vid nya möten. Eleverna i, framför allt, klass 4-6 har fått en god förtrogenhet i att använda digitala verktyg. Det är emellertid en stor utmaning för oss att träna dem i källkritik, samtidigt som vi måste vara lyssnade och öppna för den värld de möter på internet.

Profileringen på Agunnaryds förskola och skola har fått en god start tack vare personalens engagemang, positiva barn och elever samt stöd från agunnarydsbor och stiftelsen. Det har verkligen varit ett roligt och utmanande arbete så här långt. Trots att vi är en liten enhet har vi lyckats åstadkomma mycket under de här knappa tre åren. Tack för att ni visar ert stöd för vår lilla förskola och skola i och utanför Agunnaryd. Det är viktigare än ni kan ana!

Anders Johansson, Agunnarydskolan