Agunnarydsstiftelsen

De små stugorna och deras folk

En rejäl uppdatering av tidigare så populär bok med samma namn är nu klar och varit till försäljning under ett par år. Den tidigare upplagan är från 1988. Då hade alla torpen i Agunnaryd först letats upp  och dessutom markerats på platsen. Därefter trycktes en bok.

Vi är glada att kunnat presentera en helt ny bok där vi mer fokuserat på människorna i torpen och har dessutom med ca 500 bilder. I boken finns även ett tillägg med tjänstgörande soldater på respektive rote.

Författarna har fördjupat sig mer i personuppgifter på varje enskilt torp. Stort arbete är nerlagt på forskning genom internet men även kontakter med personer i de olika rotarna. I och med stormen Gudrun 2005 försvann många av torpmarkeringarna. Ny inventering blev därför nödvändig. I samband med detta uppgavs gps-koordinater vilket gör det lättare att besöka platserna. Boken kan föredömligt även användas som sökverktyg vid släktforskning.

Ett stort TACK riktas till författarna, alla som bidragit med berättelser och foton, de som nyinventerat platserna och fastställt gps- positioner samt Agunnarydsstiftelsen som gjorde det ekonomiskt möjligt.