Agunnarydsstiftelsen

Sockenrådets sportlovsaktiviteter

Agunnarydsstiftelsen har beslutat att bevilja Agunnaryds Sockenråd ett bidrag på 2 540 kr för sportlovsaktiviteter 2017. Bidraget ska användas bl.a. för att hyra äventyrsbadet i Ljungby. Bidraget  finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.