Agunnarydsstiftelsen

PULS i skolan

Agunnaryds skola får ett bidrag på 23 000 kr. Bidraget ska användas för att delfinansiera pulsutrustning. PULS är ett koncept där elever vara fysiskt aktiva i 20 minuter i området kring 60 % av individens maximala puls. Syftet är att det ska leda till elever med bättre kondition, elever som blir friskare, elever som får bättre aptit, elever som blir mer aktiva, elever som utvecklar sin hjärna, vilket leder till smartare elever som presterar bättre i skolan.