Agunnarydsstiftelsen

Nya kylar i lanthandeln

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 153 600 kr i bidrag samt 153 600 kr i lån för investeringar i ny kylanläggning samt övervakningskameror i lanthandeln. Lånet (motsvarande halva investeringskostanden) betalas tillbaka när bidrag från Länsstyrelsen betalats ut.