Agunnarydsstiftelsen

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr (varav 15 000 kr kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd). Bidraget ska användas till resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2017. Som motprestation ska skolan och förskolan hålla ett öppet hus där något tema-arbete redovisas.