Agunnarydsstiftelsen

Agunnaryd då, nu och i framtiden

Agunnaryds Hembygdsförening beviljas 20 000 kr i bidrag för att genomföra en filmproduktion inom projektet “Agunnarydselev då, nu och i framtiden”.

Projektet genomförs i samverkan mellan Agunnaryds Hembygdsförening, Agunnarydskolans elever samt Agunnaryds pensionärsförening.