Agunnarydsstiftelsen

Renovering av Angshults Rastplats

Angshults rastplats med vindskydd och andra arrangemang har varit i bruk i 8 år och har med hög mysighetsfaktor blivit ett populärt tillhåll för lokalt folk och mera långväga besökare. Men plötsligt sviktade de århundradegamla stenmurarna, och renovering var nödvändig med omfattande och kostnadskrävande stenarbeten och andra åtgärder. Agunnarydsstiftelsen beslutade stödja insatserna och nu välkomnar platsen åter folk från när och fjärran. Även sockerdricksträdet moderniserad med hiss är i funktion och om skogstrollet varit framme i rätt tid kan det finnas godsaker att leta upp.

Läs mer om projektet här:

Angshultsrasten

Lat:     56.74051351
Long: 14.2133655