Agunnarydsstiftelsen

Uppstart av ungdomsgård

Stiftelsen har gett ett bidrag på 10 000 kr som ska användas till uppstart av en ungdomsgård i klubbstugan i Agunnaryd. Avsikten är också att Stiftelsen ska finansiera en renovering samt upprustning av klubbstugans övervåning för att bättre passa verksamheten. Genomförande av detta sker i samråd med AIF, där de som fastighetsägare slutligen beslutar om detaljer.