Agunnarydsstiftelsen

Nya välkomstskyltar vid infarterna samt skolan

Agunnaryds sockenråd har beviljats ett bidrag på ca 20 000 kr för att byta ut de gamla välkomstskyltarna vid byns infarter, samt sätta upp nya välkomstskyltar vid skolan.