Agunnarydsstiftelsen

Nya skyltar till Grannsamverkan i Agunnaryd

Grannsamverkan i Agunnaryd har fått ett bidrag på ca 1300 kr för inköp av material för att kunna sätta upp nya skyltar som visar på Grannsamverkans närvaro i Agunnaryds byar.