Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid bygdegården 6 juni

Agunnaryds Bygdegårdsförening har beviljats ett bidrag på 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegråden den 6 juni. Bidraget kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.