Agunnarydsstiftelsen

Egna datorer till elever i åk 4-6

Agunnarydskolan har fått ett bidrag på 95 000 kr för inköp av Chromebooks-datorer. Genom denna satsning kommer Ljungby kommun bedriva ett pilotprojekt (t.o.m. 2017-06-30) på Agunnarydskolan för att samla erfarenhet och utveckla arbetsmetoder för att använda Chromebooks i undervisningen. Utbildning och support sköts av kommunens IKT-utvecklare. Ljungby kommun bygger ut trådlöst nätverk på Agunnarydskolan. Förhoppningen är att Ljungby kommun efter pilotprojektets avslut i egen regi kommer erbjuda elevdatorer. Under pilotprojektets gång får Agunnarydskolans elever tillgång till modern teknologi genom att alla elever i åk 4-6 gratis kommer att få låna en dator den tid som eleven går på Agunnarydskolan. Projektet bygger på engagemang hos skolans personal och är ett samverkansprojekt med Agunnarydsskolan och Ljungby kommun som medverkar till att profilera Agunnarydskolan som en framsynt, ambitiös och visionär skola.